Modellering av ikke-konstant akselerasjon

Vi vil se hvordan luftmotstand påvirker et fallende objekt og hvordan vi kan bruke programmering til å framstille vei-, farts- og akselerasjonsgrafer. Eulers metode er et viktig redskap i den forbindelse.

Nynorsk

Diskusjonsoppgåver

  1. Du slipper to fjær med luftmotstand. Fjærene har identisk form, men den ene fjæra har større masse enn den andre. Skisser mulige fartsgrafer til disse fjærene. Du kan gjerne sette opp et Python-program og legge inn passelige verdier.
  2. Du kaster en stein opp i lufta i et rom med luftmotstand. Skisser akselerasjonsgrafen til steinen for hele bevegelsen fra steinen forlater hånda til den når bakken.

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 13 – Modellering av luftmotstand

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd