Bølger

Vi får en presentasjon av langs- og tversbølger og undersøker grunnleggende begreper som amplitude og frekvens. Videre vil vi se at ikke alle bølger trenger et medium å forplante seg i.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver

  1. Lydbølger beveger seg raskere gjennom bakken enn gjennom lufta. Hvorfor?
  2. Når lysbølger treffer et glassprisme, vil de brytes og danne en regnbue. Hvordan oppstår dette fenomenet?
  3. Vannbølger er egentlig en kombinasjon av langs- og tversbølger. Se for deg en liten trebit som flyter nær toppen av en sjø der det er bølger. Hva slags bevegelser vil trebiten ha? Hvorfor?

Nynorsk

Undervisningsopplegg egnet til denne filmen:

Opplegg 2 – Lydbølger

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 11 – Energibalanse

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd