Rekursive sammenhenger

En rekursiv sammenheng kan brukes til å beskrive mange ulike fenomener og ting i naturen, hverdagen og matematikken. Vi ser på ulike fraktaler før vi går inn på den matematiske notasjonen og fibonaccitallene.

Nynorsk

Diskusjonsoppgaver:

  1. Diskuter påstanden: «For å forstå rekursjon, må du først forstå rekursjon»
  2. Kan alle matematiske rekker bli definert med en rekursiv sammenheng?
  3. Klarer du å regne deg bakover til fibonaccitallene før 0? Altså a-1, a-2 Ser du en sammenheng med de vanlige fibonaccitallene?

Nynorsk