Funksjoner

En funksjon innen programmering er ikke det samme som i matematikk. Hva er forskjellen? Dette ser vi mer på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hvilke ting er det du gjør i din hverdag, uten å tenke over det?
  2. Er du avhengig av å følge den nøyaktig samme oppskriften hver eneste gang?
  3. Forklar for en klassekamerat hvorfor det er lurt å bruke funksjoner når man koder.