Inndata

En micro:bit inneholder flere sensorer som samler inn inndata, men hva er inndata? Det skal vi se nærmere på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hvorfor kalles det inndata, tror du?
  2. Om du kunne hatt en eller flere sanser mer enn du har i dag, hva ville det vært?
  3. Hvilke former for inndata er det du bruker når du skal kommunisere med datamaskinene dine?