Energiformer og -overganger

Energi kan ikke oppstå eller bli borte, den kan bare gå over i andre former. I denne filmen skal vi se på ulike former for energi, og noen overganger mellom forskjellige energiformer.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hvis energi ikke kan skapes eller forsvinne, hvordan kan en ovn varme opp et rom?
 2. Når vi løfter en ball, får den stillingsenergi, men hvor kommer denne energien fra?
 3. Lydenergi er bølger i luft. Går det an å synge i et lufttomt rom? (Hvis du har oksygenmaske)

Quiz

 1. Hva slags energi finner vi i epler?
  a. Kinetisk energi
  b. Kjemisk energi
  c. Potensiell energi
 2. Hva er energi?
  a. Energi er noe som kan få ting til å skje
  b. Energi er noe vi kun finner i solstråler
  c. Energi er noe vi kun finner i ting som beveger seg
 3. Hva er riktig?
  a. Energi kan skapes i solstråler
  b. Energi kan aldri forsvinne, bare gå over til andre energiformer
  c. Energi kan forsvinne i noen energiformer
 4. Hva er riktig?
  a. Vi tilfører kjemisk energi når vi løfter en ting opp fra bakken
  b. Vi tilfører stillingsenergi når vi løfter en ting opp fra bakken
  c. Vi tilfører molekylenergi når vi løfter en ting opp fra bakken
 5. Hva får et syltetøyglass når vi slipper det slik at det faller?
  a. Bevegelsesenergi
  b. Stillingsenergi
  c. Kjemisk energi
 6. Hva er riktig?
  a. Glasset har mer bevegelsesenergi jo større fart det har
  b. Glasset har mindre bevegelsesenergi jo større fart det har
  c. Glasset har like mye bevegelsesenergi uansett hvor fort det faller
 7. Hva er riktig?
  a. Lydenergi er en energiform hvor luftmolekyler står stille
  b. Lydenergi er en energiform hvor energi skapes av vakuum
  c. Lydenergi er energiform hvor luftmolekyler svinger og lager trykkbølger
 8. Hva er strålingsenergi?
  a. Bølger av elektrisitet og magnetisme
  b. Bølger av luft i bevegelse
  c. Bølger av magnetisme og luft
 9. Hva er elektrisk energi?
  a. Ladninger som går i sirkel med klokka
  b. Ladninger som står stille
  c. Ladninger som beveger seg
 10. Hva er riktig?
  a. Når en energiform omformes, stiger kvaliteten og ender opp som sterk varmeenergi
  b. Når en energiform omformes, synker kvaliteten og ender opp som svak varmeenergi
  c. Når en energiform omformes, synker kvaliteten og ender opp som sterk varmeenergi

Diskusjonsspørsmål og quiz (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og quiz (nynorsk)