Energiformer og -overganger

Energi kan ikke oppstå eller bli borte, den kan bare gå over i andre former. I denne filmen skal vi se på ulike former for energi, og noen overganger mellom forskjellige energiformer.

Denne filmen passer best til opplegg 4, 6, 7 og 29.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål

  1. Hvis energi ikke kan skapes eller forsvinne, hvordan kan en ovn varme opp et rom?
  2. Når vi løfter en ball, får den stillingsenergi, men hvor kommer denne energien fra?
  3. Lydenergi er bølger i luft. Går det an å synge i et lufttomt rom? (Hvis du har oksygenmaske)