Variabler

Vi trenger variabler i de fleste programmer vi lager, men hva er en variabel? Det skal vi se på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hvordan kan du bruke variabler for å la spilleren komme til et nytt nivå i et spill du programmerer?
  2. Hvor mange måter kan vi bruke variabler på, tror du? Lag en liste!
  3. Variabler kan kun huske én ting av gangen. Kan du tenke deg noen eksempler der vi trenger at datamaskinen husker mer enn én ting av gangen for oss?