Utdata

Alle datamaskiner produserer utdata, micro:biten også – men hva er egentlig utdata? Det ser vi på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Lag en liste over forskjellige måter du kan vise utdata fra en microbit på.
  2. Lag et forslag til program som får beskjed om å starte når knapp A trykkes, og beskriv hva som må skje for at programmet skal vise en form for utdata på skjermen.
  3. Hvorfor tror du lysmålingen går fra 0 til 255?