Servo

Servoer er små motorer som kan brukes til å bevege på ting. Hvordan dette kan gjøres med en micro:bit, ser vi nærmere på i denne filmen.
Denne filmen passer best til opplegg 4, 8 og 32.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Kan du se for deg et bruksområde for en 180 graders servomotor?
  2. Kan du se for deg et prosjekt som bruker én eller flere 360 graders kontinuerlige servomotorer?
  3. Hva er forskjellen mellom en 180 graders servomotor og en360 graders kontinuerligservomotor?