Drivhuseffekten og forbrenning

Drivhuseffekten er årsaken til at temperaturen på jordkloden er levelig for mennesker, men siden denne effekten øker på grunn av økt mengde klimagasser, vil gjennomsnittstemperaturen stige. I denne filmen ser vi på hva drivhuseffekten er, og hvorfor utslipp av CO2 og andre drivhusgasser fører til økt gjennomsnittstemperatur.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hva kan mennesker gjøre for å slippe ut mindre karbondioksid?
 2. Vil alle land i verden rammes likt av global oppvarming?
 3. Hvilke energiformer mener du Norge bør satse på i fremtiden?

Quiz

 1. Hva er gjennomsnittstemperaturen på jorda?
  a. 10 grader
  b. 15 grader
  c. 20 grader
 2. Hva ville den vært hvis vi ikke hadde hatt noen drivhuseffekt?
  a. Minus 8 grader
  b. Minus 13 grader
  c. Minus 18 grader
 3. Hva er atmosfæren?
  a. Et lag med forskjellige gasser
  b. Et lag med oksygen
  c. Et lag med nitrogen og oksygen
 4. Hvorfor forsvinner noe av strålingen fra sola rett ut igjen etter å ha nådd jorda?
  a. Atmosfæren og skyene fungerer som et speil og absorberer strålingen
  b. Atmosfæren og skyene fungerer som et speil og annihilerer strålingen
  c. Atmosfæren og skyene fungerer som et speil og reflekterer strålingen
 5. Hva skjer med mesteparten av den strålingen jorda mottar fra sola?
  a. Den blir reflektert
  b. Den går gjennom atmosfæren, men treffer aldri bakken
  c. Den går gjennom atmosfæren og treffer bakken
 6. Hva gjør drivhusgassene?
  a. De tar opp varmestråling fra jorda på vei ut til verdensrommet
  b. De tar opp varmestråling fra sola på ved ned til jorda
  c. De tar opp varmestråling fra oksygenet
 7. De vanligste gassene som skaper drivhuseffekten er
  a. Vanndamp, karbondioksid, metan og lystgass
  b. Vanndamp, oksygen, nitrogen og metan
  c. Oksygen, nitrogen, metan og karbondioksid
 8. Hvilken av disse gassene slipper mennesket ut mest av?
  a. Oksygen
  b. Karbondioksid
  c. Metan
 9. Hvilke av disse dannes ikke i fotosyntesen?
  a. Karbondioksid
  b. Sukker
  c. Oksygen
 10. Mye energi er lagret i olje, gass og kull. Hvor er denne energien lagret?
  a. I bindingene mellom olja og gassen
  b. I bindingene mellom atomene
  c. I bindingene mellom gass og kull

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (nynorsk)