Drivhuseffekten og forbrenning

Drivhuseffekten er årsaken til at temperaturen på jordkloden er levelig for mennesker, men siden denne effekten øker på grunn av økt mengde klimagasser, vil gjennomsnittstemperaturen stige. I denne filmen ser vi på hva drivhuseffekten er, og hvorfor utslipp av CO2 og andre drivhusgasser fører til økt gjennomsnittstemperatur.

Denne filmen passer best til opplegg 3 og 32.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål

  1. Hva kan mennesker gjøre for å slippe ut mindre karbondioksid?
  2. Vil alle land i verden rammes likt av global oppvarming?
  3. Hvilke energiformer mener du Norge bør satse på i fremtiden?