Sannsynlighet og simuleringer

Når vi gjør forsøk for å finne en sannsynlighet, så trenger vi å gjøre dem veldig mange ganger. I denne filmen ser vi på hvorfor, og at det dermed kan være greit å simulere forsøk på en datamaskin.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hvis du skal kaste en terning mange ganger for å regne ut sannsynligheten for å få en treer, lønner det seg å kaste mange ganger. Hvorfor?
 2. Hvis du skal kaste to kronestykker, hva er da sannsynligheten for å få én kron og én mynt?
 3. Hvis du skal kaste en jukse-terning som øker sannsynligheten for å få en sekser, er da sannsynligheten for å få en ener lik sannsynligheten for å få en treer?

Quiz

 1. Hva er sannsynligheten for å få en sekser når du kaster en terning en gang?
  a. 6/1
  b. 1/6
  c. 6/6
 2. Hva er riktig?
  a. Når du kaster en terning og får en sekser, øker det sannsynligheten for å få en sekser i neste kast
  b. Når du kaster en terning og får en sekser, minker det sannsynligheten for å få en sekser i neste kast
  c. Når du kaster en terning og får en sekser, påvirker det ikke sannsynligheten for å få en sekser i neste kast
 3. Du kaster én terning en gang. Hva er riktig?
  a. Sannsynligheten for å få en sekser er større enn sannsynligheten for å få en firer
  b. Sannsynligheten for å få en sekser er mindre enn sannsynligheten for å få en firer
  c. Sannsynligheten for å få en sekser er like stor som sannsynligheten for å få en
 4. Du kaster en terning 50 ganger og ønsker å bruke resultatet for å finne sannsynligheten for å få en firer. Hva skal du regne ut?
  a. Antall firere delt på antall kast totalt
  b. Antall firere delt på antall kast du ikke fikk fire
  c. Antall ganger du ikke fikk fire delt på antall firere
 5. Hvis du deretter kaster en terning 50 ganger for å regne ut sannsynligheten for å få en femmer, vil du da få nøyaktig samme svar som i oppgave 4?
  a. Ja, alltid
  b. Nei, aldri
  c. Som oftest ikke
 6. Hvis du først kaster terningen 50 ganger og regner ut sannsynligheten for å få en toer og deretter kaster en terning 100 ganger og regner ut sannsynligheten for å få en toer, hva er da riktig?
  a. Du får dobbelt så høy sannsynlighet
  b. Sannsynligheten blir alltid akkurat det samme
  c. Sannsynligheten vil nok ligge enda nærmere 1/6.
 7. Hva er en simulering?
  a. Når vi lager et program som later som om det gjør et forsøk
  b. Når vi lager et program som ikke bruker tall
  c. Når vi lager en word-fil som inneholder en oppskrift på et forsøk
 8. Hva skjer når programmet kaster mange terninger?
  a. Jo flere terninger programmet kaster, jo mindre blir sannsynligheten
  b. Jo flere terninger programmet kaster, jo høyere blir sannsynligheten
  c. Jo flere terninger programmet kaster, jo likere blir sannsynligheten det den burde vært
 9. Hva er fordelen ved å bruke en simulering?
  a. Det er ingen fordeler
  b. Du slipper å tenke over hvilke resultater du får ut av programmet
  c. Du slipper å utføre den samme handlingen mange ganger etter hverandre
 10. Hva er riktig?
  a. Hvis du kaster en terning ti ganger og får seks hver gang, er det enda mer sannsynlig å få en sekser den ellevte gangen
  b. Hvis du kaster en terning ti ganger og får seks hver gang, er det like sannsynlig å få en sekser den ellevte gangen
  c. Hvis du kaster en terning ti ganger og får seks hver gang, er det mindre sannsynlig å få en sekser den ellevte gangen

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (nynorsk)

Til læreren

QUIZ: Sannsynlighet