Sannsynlighet og simuleringer

Når vi gjør forsøk for å finne en sannsynlighet, så trenger vi å gjøre dem veldig mange ganger. I denne filmen ser vi på hvorfor, og at det dermed kan være greit å simulere forsøk på en datamaskin.

Denne filmen passer best til opplegg 16, 17, 18 og 19.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål

  1. Hvis du skal kaste en terning mange ganger for å regne ut sannsynligheten for å få en treer, lønner det seg å kaste mange ganger. Hvorfor?
  2. Hvis du skal kaste to kronestykker, hva er da sannsynligheten for å få én kron og én mynt?
  3. Hvis du skal kaste en jukse-terning som øker sannsynligheten for å få en sekser, er da sannsynligheten for å få en ener lik sannsynligheten for å få en treer?