Løkker

For å få noe til å skje mange ganger etter hverandre i et program, er det ofte lurt å bruke en løkke. Hva løkker er, og hvordan de brukes, skal vi se nærmere på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hvordan tror du koden for kunstverket i slutten av filmen ville sett ut om vi ikke kunne bruke løkker?
  2. Forklar hva som er forskjellen på en “gjenta for alltid”-løkke og en “gjenta til”-løkke
  3. I filmen viser programlederen hvordan man kan lage geometrisk kunst ved hjelp av løkker. Studer koden. Hvorfor velger programlederen å gjenta “snu 60 grader”-blokken 6 ganger, og gjenta “snu 40 grader” 9 ganger, tror du?