Feilsøking

Når vi programmerer er det nesten alltid nødvendig å sjekke koden for feil, og det kalles gjerne for feilsøking. Lær mer om feilsøking i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hvilke grep kan du gjøre for å redusere sjansen for feil når du koder?
  2. Skriv pseudokode (liksomkode) for å forklare en handling du gjør ofte, f. eks. pusse tenner eller smøre en brødskive!