Regresjon

Vi kan lage matematiske modeller basert på mange ulike funksjonstyper. I denne filmen følger vi et eksempel basert på antall sykehusinnleggelser grunnet Covid-19 sykdom og vurderer hvilken modell som beskriver målingene best.

Denne filmen passer best til opplegg 26, 27, 28, 29 og 32.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål

  1. Hva bør vi gjøre dersom vi forsøker å utføre regresjon og ser at vi har en graf som passer dårlig overens med måledataene?
  2. Hvilke praktiske situasjoner beskrives best ved hjelp av en lineær modell?
  3. Hvilke praktiske situasjoner beskrives best ved hjelp av en andregradsmodell?