Lineær regresjon

Vi kan bruke matematikk for å lage lineære modeller som kan beskrive fenomener i virkeligheten. I denne filmen ser vi et eksempel på hvordan lage en lineær modell i ved hjelp av geogebra ut fra temperaturdata som samles inn.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hva kan vi bruke en matematisk modell til?
 2. Hvorfor trenger vi å skrive på tallverdier og enheter på aksene?
 3. I filmen ble det tegnet en rett linje basert på målinger. Kan vi tegne linja så lang vi måtte ønske og fortsatt ha en riktig modell?

Quiz

 1. Hva er en matematisk modell?
  a. Man bruker matematikk til å beskrive sammenhenger og ofte lager man trekanter
  b. Man bruker matematikk til å beskrive sammenhenger og ofte lager man grafer
  c. Man bruker matematikk til å beskrive sammenhenger og ofte lager man sirkler
 2. Hvordan lager man en graf basert på målinger?
  a. Man setter av punkter og bruker disse til å tegne et koordinatsystem
  b. Man tegner en graf og bruker denne til å sette av punkter
  c. Man setter av punkter og bruker disse til å tegne en graf
 3. Hva forteller stigningstallet?
  a. Hvor raskt koordinatsystemet stiger
  b. Hvor bratt grafen er
  c. Hvor på y-aksen grafen starter
 4. Hva forteller konstantleddet?
  a. Hvor raskt koordinatsystemet stiger
  b. Hvor bratt grafen er
  c. Hvor på y-aksen grafen starter
 5. Hva kan vi bruke programmet Geogebra til?
  a. Lage en modell som alltid passer perfekt med målingene våre
  b. Lage en modell som passer best mulig med målingene våre
  c. Lage en modell som passer best mulig med koordinatsystemet
 6. Hva kaller vi det når vi lager en graf som passer best mulig overens med punktene?
  a. Retardasjon
  b. Regresjon
  c. Refleksjon
 7. Hva kalles grafen når vi velger en rett linje?
  a. Polynom
  b. Eksponentiell
  c. Lineær
 8. Hva kalles et uttrykk som f.eks. ?
  a. En graf
  b. En funksjon
  c. En vinkel
 9. Hva kalles det tallet som står før x-en i et uttrykk som ?
  a. Konstantleddet
  b. Stigningstallet
  c. Regresjonsleddet
 10. Hva forteller tallet 15,4 i uttrykket ?
  a. Hvor mange grader temperaturen stiger hvert minutt
  b. Hvilken temperatur vannet hadde ved 0 minutter
  c. Hvilken temperatur vannet hadde ved 0,3 minutter

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (nynorsk)