Lineær regresjon

Vi kan bruke matematikk for å lage lineære modeller som kan beskrive fenomener i virkeligheten. I denne filmen ser vi et eksempel på hvordan lage en lineær modell i ved hjelp av geogebra ut fra temperaturdata som samles inn. Filmen passer best til opplegg 5, 6, 7 og 8.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål

  1. Hva kan vi bruke en matematisk modell til?
  2. Hvorfor trenger vi å skrive på tallverdier og enheter på aksene?
  3. I filmen ble det tegnet en rett linje basert på målinger. Kan vi tegne linja så lang vi måtte ønske og fortsatt ha en riktig modell?