Musikk

Micro:biten kan spille av musikk – se hvordan det kan gjøres i denne filmen.
Denne filmen passer best til opplegg 9, 10 og 11.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. I filmen ser du et musikkintrument basert på lysstyrke. Kan du forklare hvordan instrumentet fungerer?
  2. Programlederen har laget en slags versjon av “Lisa gikk til skolen” i filmen. Hva tror du det er musikken mangler for at den skal høres bedre ut?
  3. Kan du se for deg et program som tar i bruk ulike typer inndata og omsetter det til lyd ved hjelp av musikkblokkene?