Logging

Når vi skal samle inn data kan det være greit å gjøre det ved hjelp av datalogging – altså at data samles inn ved hjelp av en sensor for eksempel fra en micro:bit. Dette skal vi se på i denne filmen.
Denne filmen passer best til opplegg 5, 6, 7, 20, 22, 23, 25 og 29.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Kan du komme på flere eksempler fra virkeligheten der datalogging benyttes?
  2. Kan du tenke deg områder av samfunnet/livet der datalogging ennå ikke er tatt i bruk?
  3. Gi eksempler på tilfeller der det kan være uetisk å logge store mengder data.