Statistikk og kildekritikk

Det finnes mange eksempler på dårlige fremstillinger av data, og ofte er det gjort med vilje, for å fremme et spesifikt standpunkt. I denne filmen ser vi på flere eksempler på tvilsomme datafremstillinger og reflekterer over hva det er som gjør dem dårlige.

Nynorsk

Diskusjonsspørsmål

 1. Hva kan man gjøre hvis man vil få en økning til å se stor ut?
 2. Finnes det alltid et fasitsvar på hvilke størrelser man skal bruke på x- og y- aksen?
 3. Synes du det er greit at politiske partier justerer grafer slik vi så i filmen?

Quiz

 1. Hva gjorde at grafen til partiet Venstre ble kritisert?
  a. Y-aksen var kuttet for å få økningen til å se stor ut
  b. X-aksen var kuttet for å få økningen til å se stor ut
  c. Origo var fjernet for å få økningen til å se stor ut
 2. Hvilken farge har logoen til partiet Venstre?
  a. Blå
  b. Grønn
  c. Rød
 3. Hvilke to farger ble brukt i koordinatsystemet i grafen til Venstre?
  a. Blå og grønn
  b. Rød og blågrønn
  c. Rød og gul
 4. Hvorfor brukte Venstre disse fargene?
  a. Arbeiderpartiet overtok etter Høyre som regjeringsparti i 2013
  b. Det var regjeringsskifte i 2013 og Norge fikk en blå (senere blågrønn) regjering
  c. Venstre overtok etter Høyre som regjeringsparti i 2013
 5. Hvilke to farger ble brukt på grafen til Høyre?
  a. Blå og grønn
  b. Rød og blå
  c. Rød og grønn
 6. Hvorfor brukte Høyre disse fargene?
  a. Blå står for Høyre og grønn står for Venstre
  b. Rød står for Arbeiderpartiet (m.fl.) og blå står for Høyre
  c. Rød står for Arbeiderpartiet (m.fl.) og grønn står for Høyre
 7. Hvordan ble grafen til partiet Høyre manipulert?
  a. De hadde fjernet noen målinger for å få det til å se ut som om det var nedgang hele tiden
  b. De hadde lagt til noen målinger for å få det til å se ut som om det var nedgang hele tiden
  c. De hadde fjernet noen målinger uten at det endret grafen
 8. Trenger grafer en overskrift?
  a. Nei, overskrifter har ikke noe å si
  b. Jo, overskrifter kan si noe om hva grafen viser
  c. Nei, overskriften sier alltid det samme som grafen viser uansett
 9. Er det bra å lage en graf basert på kun to målinger
  a. Nei, man trenger flere målinger
  b. Ja, det går helt greit
  c. Nei, man klarer seg med en måling
 10. Hvis økningen i antall legebesøk (fra et år til det neste) stiger med 0,3% og folketallet stiger med 0,7%, kan vi da si at folk har blitt sykere?
  a. Ja, det er jo flere som går til legen
  b. Nei, man må sammenligne med folketallet
  c. Man kan se bort fra folketallet, det har ikke noe å si

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (bokmål)

Diskusjonsspørsmål og QUIZ (nynorsk)