Programmeringsspråk

En datamaskin består av ulike deler som kan minne om menneskehjernen. I tillegg må vi bruke et programmeringsspråk for å programmere en datamaskin. Dette ser vi nærmere på i denne filmen.
Denne filmen passer som en introduksjon til programmering.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hva er fordeler og ulemper med å bruke blokkbaserte programmeringsspråk?
  2. Hva er fordeler og ulemper med å bruke tekstbaserte programmeringsspråk?
  3. Hvordan tror du verden hadde sett ut om vi aldri hadde utviklet digitale datamaskiner?