Sekvenser

Rekkefølgen på koden er veldig viktig innen programmering, og det ser vi nærmere på i denne filmen.
Denne filmen passer som en introduksjon til programmering.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Forsøk å forklare til en klassekamerat hva en sekvens er.
  2. Lag tre ulike sekvenser som beskriver tre forskjellige måter å klappe en rytme på.
  3. Tenk deg at du skal lage en algoritme for en robot som kan gjøre leksene dine for deg. Hvilke sekvenser må en slik algoritme bestå av, tror du?