Lister og tabeller

Nå vi trenger flere variabler i et dataprogram, kan det ofte være fornuftig å bruke en liste eller tabell i stedet. Men hva er lister og tabeller innen programmering? Dette skal vi se på i denne filmen.
Dette kan du lese mer om i kapittel 1 og 12.

NYNORSK

Diskusjonsspørsmål:

  1. Hva er den forskjellen mellom variabler, lister og tabeller?
  2. Kan du komme på et eksempel på når det er greit å bruke en liste?
  3. Kan du komme på et eksempel der det vil være smart å bruke en tabell?