Driftsøkonomi

God økonomi er nøkkelen for å lykkes i denne bransjen. Det er gjestene som til slutt betaler for alle driftskostnader. Det er viktig og ha en god oversikt over hvor det blir av pengene i bedriften og ha ett godt budsjett. Det er også viktig at de ansatte er innforstått med hvordan budsjett og økonomi påvirker resultatet i bedriften.

Oppgaver

  1. Hvordan beregner din bedrift sine priser? Sett opp flere forslag
  2. Hvordan er fordelingen av kjøkkenprosent, driftskostnader, lønn, og fortjeneste i din bedrift?
  3. Hvordan arbeider du sammen med din bedrift for å øke lønnsomheten i bedriften?
  4. Hvordan jobber du og de andre ansatte med å redusere svinn i bedriften?
  5. Dersom bedriften går dårlig, hva tenker du er best – øke omsetningen eller redusere kostnadene? Forklar tankegangen din.

Begreper

Kjøkkenprosent – råvareprisen som går med til å dekke mat og drikke.

K-tall – kalkulasjonstall, påslagstall i prosent med utgangspunkt i kalkyler for bedriften.

Driftskostnader – kostnader ved å drifte, husleie, strøm etc.

Svinn – tap av verdier, råvarer av mat og drikke som er betalt for, men som man ikke får solgt. Må regnes inn i sluttprisen.

Budsjett – Bedriftens veiledning for å ha oversikt over kostnadene.

Ressurser

NDLA, økonomi

Læreplan

  • Drøfte ulike faktorer som påvirker bedriftens økonomiske resultat.
  • Drøfte ulike metoder som kan gi mersalg og gjenkjøp, og gjøre rede for sammenhenger mellom anbefaling og salg.
  • Planlegge og tilberede måltider med vekt på utseende, lukt, smak, konsistens, ernæring og økonomi.
  • Bruke tilberedningsmetoder og oppbevaringsmåter som ivaretar råvarenes næringsinnhold og sikrer god ressursutnyttelse og økonomi.
  • Sette opp og kalkulere menyer til ulike sesonger, anledninger og grupper.