Spesialkost

Med regelverket som kom i desember 2014, skal også mat som ikke er pakket inn i emballasje merkes. Dette gjelder blant annet mat som serveres på buffeter eller koldtbord. Også på restauranter skal forbruker få skriftlig informasjon om hvorvidt maten inneholder ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Det er de 14 ulike allergenene som skal merkes. Det er viktig at man er ærlig i denne sammenhengen da man ikke kan forutsi gjestens grad av allergi og hvilke reaksjoner gjesten kan få.

Oppgaver

  1. Hvilke 14 allergener er det krav om til merking i menyen?
  2. Hvordan har dere valgt og løse merkingen i deres bedrift, og er dette innenfor regelverket?
  3. Hva gjør du hvis en gjest skulle få en allergisk reaksjon?

Begreper

Allergen – er stoffer som forårsaker allergi.

Allergi – er en reaksjon som oppstår hvis noen får i seg noe de ikke tåler. Graden og type reaksjon kan være fra milde reaksjoner til nesten livstruende reaksjoner.

Merking – det er utarbeidet merkekrav som skal være tilgjengelig for gjesten.

Læreplan

  • Tilberede spesialkost ut fra gjestenes ønsker og behov.
  • Gjøre rede for de vanligste allergiske reaksjonene som kan følge av mat og drikke, og ta hensyn til dette i det daglige arbeidet.
  • Tilby spesialkost og retter tilpasset gjester fra ulike kulturer.
  • Gjøre rede for eventuell intoleranse og allergiske reaksjoner på grunn av mat og drikke.