Molekylær gastronomi

Molekylær gastronomi, eller matvitenskap som det også kan beskrives som, er studier av kjemiske og fysiske endringer som skjer i mat under tilberedning og lagring. All matlaging dreier seg om kjemi og molekyler, men innenfor dette temaet utforskes nye smaker, uvante teksturer og nye redskaper tas i bruk. Typiske kjennetegn for molekylær gastronomi er frysetørring av ingredienser og skum med overraskende smaker – i tillegg til bruk av såkalte hydrokolloider (stoffer som danner gelé). Denne filmen viser litt om dette spennende og omfattende temaet.

Oppgaver

  1. Hva syntes du virket mest spennende med dette temaet?
  2. Hva kan man lære av å studere kjemiske og fysiske endringer som skjer i mat under tilberedning og lagring?
  3. Hvordan tenker du at du kan bruke slike produksjonsmetoder og teknologi for å skape spennende retter?
  4. Hva slags målgruppe tenker du passer for denne måten å lage mat på?

Begreper

Gastronomi – læren om kokekunsten.

Matvitenskap – all forskning på mat, også innenfor industrien.

Molekylær gastronomi – matvitenskap koblet opp mot gastronomien.

Teksturer – konsistens, hvordan ulike retter oppleves.

Læreplan

  • Bruke ny produksjonsteknologi.
  • Planlegge og tilberede måltider med vekt på utseende, lukt, smak, konsistens, ernæring og økonomi.