Kaffe

Nordmenn drikker mer og mer kaffe. Vi er også blitt mer bevisste på trender og utvikling innenfor kaffe. I denne filmen blir vi kjent med en barista og høre hva han legger i begrepet kaffe. Husk at en god kopp kaffe gjerne er det siste gjesten opplever og husker fra sitt besøk.

Oppgaver

  1. Hvor kommer kaffe fra, og hva påvirker kaffens smak?
  2. Hvilke punkter er viktige å huske på for å lage en god kaffe?
  3. Å kunne lage en god espresso er viktig fordi den ofte brukes for å lage ulike typer kaffedrikker. Hvordan tilbereder du en god espresso? Hvilke punkter er viktig å huske på?
  4. Lag et oppskriftshefte med de ulike kaffedrikkene du skal/bør kunne lage.
  5. På en kafe selger de mye kaffe, men de sliter likevel med økonomien. For å spare kostnader mener eieren at man må spare på kaffemengden. Finn ut om det er god økonomi å gå ned på doseringen av kaffe (resultat svakere kaffe). Se denne lenka hvis du vil finne svaret: http://ndla.no/nb/node/56462?fag=37. Hvilke andre forslag ville du kommet med for å bedre den økonomiske situasjonen i virksomheten?
  6. Det kreves 140 liter vann for å framstille en kopp kaffe. Hva er det man har tenkt for å få dette utsagnet til å være korrekt?

Begreper

Espresso – 20-30 ml kaffe laget på ca. 25 sek under trykk, utgangspunkt for flere kaffedrikker.

Crema – skummet på toppen av en espresso.

Americano – espresso tilsatt varmt vann.

Cappuchino – espresso med melk og melkeskum.

Cortado – espresso med melk.

Cafe crème – en mildere espresso med mer vann og crema.

Læreplan

  • Gjøre rede for kvalitet og bruksområder for øl, vin og brennevin og de alkoholfrie alternativene, inkludert kaffe og te.
  • Tilberede og servere varme og kalde drikker.