Fiskekraft

Fiskekraft er basen for gode sauser og supper med fisk. For å få en god fiskekraft er det viktig å kjenne til prinsippene ved kraftkoking. Bruk bein og eventuelt hode uten gjeller. Ikke bruk skinn og fettavskjæringer. Kraften må ikke fosskoke, bare trekke. Koker/trekker den i over 30 min får du limsmak på kraften. Grønnsaker, urter og krydder er med å sette smak og kan varieres etter hva du skal bruke den til.

Oppgaver

  1. Hva må du passe på for å få en god og klar fiskekraft?
  2. Hvordan skiller en kraft laget på fisk seg fra en saus laget på kjøttbein?
  3. Hvilke fiskesorter egner seg best for kraftkoking og hvilke egner seg ikke?
  4. En god kraft gir godt utgangspunkt for sauser og supper. Hvilke sauser og supper tenker du kan baseres på en god fiskekraft?

Læreplan

Lage kraft, varme og kalde sauser og supper med utgangspunkt i grunnleggende tilberedningsmetoder.