Mise en place

Mise en place er alt på rett plass til enhver tid. Forarbeid, forberedelse alt man kan gjøre klart før gjestene kommer. Mise en place er avhengig av hva slags sted, hvilken anledning, antall etc.

Oppgaver

  1. Hva er egentlig hensikten med mis en place – og handler det mest om din arbeidsdag, dine kolleger eller om kundene?
  2. Lag en mise en place liste på hva du trenger i din bedrift.
  3. Hvilke forskjeller er det på de ulike anledninger der du jobber, i forhold til mise en place?
  4. Hvilket utstyr må du alltid ha klart før du starter på vakt som servitør?

Begreper

Oppdekking – sette opp bord, legge på duker og gjøre alt klart for service.

Kuvert – det en gjest trenger oppdekket på bordet, 60 cm plass standard.

Briefing – gjennomgang av det som skal skje, slik at alle er samstemte.

Læreplan

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere servering av mat og drikke.
  • Bruke mise en place til oppdekking ved servering og bararbeid.
  • Sette opp ulike bordoppsett og klargjøre lokaler.