Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Bioenergi

145,882 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Bioenergi er energien som frigjøres når vi forbrenner materiale fra planter eller dyr. Trolig er bioenergi den mest brukte energiformen på jorda. I mange tusen år har vi mennesker laget mat og varmet oss ved bålet, og den dag i dag har om lag halvparten av jordas befolkning biomasse som sin viktigste kilde til oppvarming og matlaging.
Trebriketter, torv, søppel og husholdningsavfall kan utnyttes i langt større grad enn i dag, for eksempel i fjernvarmeanlegg. Energien som skapes i slike fjernvarmeanlegg kan brukes til oppvarming av boliger eller som drivstoff i busser og biler.