Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Energi fra gass

36,941 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

En fjerdedel av verdens totale energiforbruk kommer fra naturgass. Naturgass er et fossilt brensel, og naturgass finnes ofte på de samme stedene som olje og kull. Norge er verdens største produsent av naturgass, og det meste av de norske gassforekomstene ligger dypt under havbunnen i Nordsjøen. Hvordan hentes gassen opp fra under havbunnen? Hva brukes den norske gassen til? Hvordan kan gasskraftverk gjøres mer miljøvennlige?