Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Energibruk før og nå

26,735 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Menneskenes bruk av energi gjennom tidene har vært bestemt av hva vi har levd av, hvordan samfunnet har vært organisert og hvilken teknologi og hvilke ressurser man rådde over. Et stort vendepunkt i menneskets historie var å få kontroll over ilden. Ilden ga varme, stekt mat og holdt farlige dyr unna.
Vannets bevegelsesenergi kunne utnyttes til transport. Med nye mekaniske energisystemer kunne slipesteinen til smeden dras rundt, melet kunne males i møllene og tømmeret sages til i sagbruket. Energien fra vannet ble helt avgjørende for oppstarten av den første industrien i Norge.
Samfunnet har utviklet seg slik at vi trenger mer og mer energi. Både måten vi lever på og de avanserte datasystemene som samfunnet vårt er avhengig av, krever mye strøm.