Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Strømnettet

27,949 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

En av de største utfordringene i elektrisitetsproduksjonen er at det til enhver tid må være balanse mellom det som produseres og det som brukes av strøm rundt omkring i landet. Jo mer strøm som brukes, jo mer strøm må produseres.
Kraftverk over hele landet overfører denne strømmen til et strømnett som dekker det meste av Norge. Fra kraftverkene går strømmen i høyspentkabler til tranformatorstasjoner og videre ut på lokalnettet til den enkelte bruker.
Vårt nasjonale strømnett er forbundet med strømnettene i Norden og resten av Europa, noe som gjør det mulig å eksportere og importere strøm.