Energi

Denne filmen forteller oss hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energien blir bare omdannet fra en form til en annen. Gjennom konkrete eksempler vises det hvordan stillingsenergi kan gå over til bevegelsesenergi og hvordan stråler fra sola omdannes til ulike energiformer på jorda.

Læreplan

Naturfag, etter 10. trinn

Fenomener og stoffer – gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt.

Naturfag Vg1

Energi for framtiden – gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere, og en aktuell energibærer for framtiden.

Samfunnsfag, etter 10. årssteget

Geografi – undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling.

Samarbeidspartnere

  1. Statkraft
  2. Enova
  3. Naturfagsenteret