Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Elektrisitet

159,186 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Lenge var elektrisitet et fenomen menneskene ikke klarte å bruke til noe nyttig. Først da man skjønte sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme, kunne elektrisitet brukes til praktiske formål. Nå kunne vannkraften utnyttes til å drive turbiner som skapte elektrisitet. I årene etter 1900 ble flere og flere fossefall bygget ut, og Norge ble en energi- og industrinasjon. I dag forskes det mye på hvordan vi kan skaffe oss mer elektrisitet ved hjelp av naturprosesser som tidevann, osmose og vindkraft