Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Energi i framtiden

244,442 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Verdens samlede energiforbruk øker for hvert år. Mellom 80-90 % av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. De er ikke fornybare og vil ta slutt en dag. Det gjør at energisituasjonen i fremtiden helt sikkert vil være annerledes enn i dag. Hva vil være de største energiutfordringene i fremtiden? Hvilke energikilder forskes det på som mulige erstatninger for de fossile brenslene?