Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Vannkraft

173,880 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Fra tidlig på 1900-tallet har vi kunnet omdanne vannets bevegelses-energi til elektrisitet. Bratte fjell og mye nedbør la alt til rette for at Norge skulle bli en vannkraftnasjon. Vannkraftverk ble bygd ut over hele landet.
I magasinkraftverkene blir vannet demmet opp i store magasin. Tappingen av magasinene styres etter hvor mye strøm vi til enhver tid har behov for. I elvekraftverkene er det høy produksjon i perioder med mye vann og liten produksjon om vinteren og i tørkeperioder.
Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar måte å lage elektrisk energi på, men den har også noen ulemper. Når man bygger vannmagasiner, veier, kraftlinjer og kraftstasjoner, så må det gjøres inngrep i naturen.