Kobling – se, gjør og forstå

Kobling er en digital læringsressurs i naturfag og matematikk hvor målet er å koble sammen realfagene med programmering. Ressursen inneholder filmer, quizer, diskusjonsoppgaver og nedlastbare undervisningsopplegg. Nederst på siden finner dere flere nyttige lærerressurser.

Nynorsk

Undervisningsopplegg:

Hvert undersivningsopplegg inneholder en del med bakgrunnsinformasjon og en del med en oppgaver til elevene. Hvert opplegg har en pdf og en powerpoint-fil, som gjør det enkelt å tilpasse oppleggene til klassen eller enkelte elever. Alle oppleggene er tilgjengelige på bokmål og nynorsk, begge med opplest lyd.

Nynorsk

Opplegg 1 – Varme og varmeledning

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 2 – Lydbølger

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 3 – Arv og evolusjon

bokmål pdf   bomål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 4 – DNA, gener og proteinsyntesen

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Oppglegg 5 – Ledningsevne og innbruddsalarm

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 6 – Biomagnifisering av miljøgifter

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 7 – Trådløs kommunikasjon

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 8 – Energioverganger og bilbane

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 9 – Strekning, fart og tid

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 10 – Momentan vekstfart

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx  bokmål innlest lyd

Opplegg 11 – Energibalanse

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 12 – Momentan vekstfart og speedometer

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 13 – Modellering av luftmotstand

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 14 – Numerisk integrasjon med rektangelmetoden

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Opplegg 15 – Numerisk integrasjon med trapesmetoden

bokmål pdf   bokmål pptx   bokmål innlest lyd

nynorsk pdf   nynorsk pptx   nynorsk innlest lyd

Bidragsytere:

Læringsressursen er finansiert av Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Faggruppe:

Ellen E. Flø, Faglig innholdsansvarlig 
Fysiker, realfagslektor, lærerkursholder og skaperverkstedentusiast.  
Nå også PhD-kandidat innen spesialpedagogikk ved UiO.
Alexander Holen Bjørndal, IB- og realfagslærer, Nesbru videregående skole
Geir Magne Flø, Lektor i realfag, religion og etikk, Skedsmo videregående skole
Live Egeland Eidem, PhD-stipendiat, Stavanger universitetssjukehus

Filmgruppe:

Marianne Kleven, Regissør Leidar.
Anders Martin Helle, Regissør Leidar.
Mari Finnestad, Produsent Leidar.
Hilde Holmesland, Prosjektleder Leidar.
Trond Høines, Filmfotograf Leidar.
Marius Eilertsen, Foto.ass og klipp.ass Leidar.
Frederik Rolfsen, Klipper Leidar.
Tor Karlsen, Klipper Leidar.
Andreas Krogsæther, Animatør Leidar.
Anne Lippert, Animatør Leidar.