Kobling 8. – 10. klasse

Kobling er en digital læringsressurs i naturfag og matematikk hvor målet er å koble sammen realfagene med programmering og skapende aktiviteter i musikk og kunst & håndverk.

Ressursen inneholder filmer, quizer, diskusjonsoppgaver og en nedlastbar elevbok med fagtekster og undervisningsopplegg. Nederst på siden finner dere flere nyttige lærerressurser.

Høsten 2022 utvides ressursen med filmer og undervisningsopplegg spesifikt rettet mot VGS.

NYNORSK

Digital elevbok:

Innholdet i elevboken er listet opp i tydelige kapitler og undervisningsopplegg. Oppleggene er på 2 sider, og tilgjengelige både som pdf og med opplest lyd. Alt innholdet i boken finnes også som redigerbare powerpoint-filer, slik at de kan tilpasses til forskjellige elevgrupper og enkeltelever. Hele boken ligger samlet nederst på siden.

Nynorsk

Kaptittel 1 – Introduksjon til programmering

Introduksjon bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 2 – Naturfag (8. trinn)

Opplegg 1 – Innovasjonsmetoden bokmål pdf   bokmål pptx    nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 2 – Celler bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 3 – Drivhuseffekten bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 4 – Energiformer og – overganger bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 3 – Modellering med geogebra

Lineær modellering bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Ikke-lineær modellering bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 4 – Lineær modellering i naturfag og matematikk (8. trinn)

Kort om variabler bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 5  – Massetetthet og periodesystemet bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 6 – Friksjon og omforming av energi bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 7 – Solenergi bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 8 – Formler, likninger og fart bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 5 – Musikkopplegg

Opplegg 9 – Rytme bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 10 – Lyd og lydbølger bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 11 – Toner og frekvens bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 6 – Geometri (9. trinn)

Opplegg 12 – Tegne geometriske figurer med programmering bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 13 – Sirkler, kuler og naturressurser bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 14 – Volum for ulike geometriske former bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 15 – Matematiske mønster bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 7 – Sannsynlighet (9. trinn)

Forsøk, simuleringer og sannsynlighet bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 16 – Sannsynlighet og representasjoner bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 17 – Uniform sannsynlighet bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 18 – Antall mulige kombinasjoner bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 19 – Sannsynlighet og valgtre bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 8 – Statistikk (9. trinn)

Opplegg 20 – Statistikk og sentralmål bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 21 – Frekvenstabell og sektordiagram bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 22 – Statistikk og diagrammer bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 23 – Statistikk og «fake news» bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 24 – Statistikk og spredningsmål bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 25 – Statistikk i natur- og samfunnsfag bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 9 – Statistikk og modellering (10. trinn)

Opplegg 26 – Laste ned data fra SSB bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 27 – Personlig økonomi bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 28 – Statistikk og korrelasjon bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 10 – Naturfag og ikke-lineær modellering (10. trinn)

Opplegg 29 – Varme, isolasjon og energieffektivitet bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 30 – Populasjoner og populasjonsvekst bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 31 – Vaksiner og immunforsvar bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 32 – Forbrenningsreaksjoner bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 11 – Kunst og håndverksopplegg

Opplegg 33 – Geriljabroderi bokmål pdf  bokmål pptx  nynorsk pdf   nynorsk pptx    lydfil

Opplegg 34 – Lag en teknologisk 17. mai fane bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 35 – Vaksiner og immunforsvar bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 12 – Programmering med Python

Introduksjon bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 13 – Modellering med Python

Lineær og ikke-lineær modellering bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Hele boken er tilgjengelig her: bokmål pdf  nynorsk pdf

Til læreren:

Denne læringsressursen er tilpasset LK20 og inneholder følgende ressurser til læreren:

 • Lærerveiledning:
  • oversikt over kompetansemål
  • alternative programmeringsoppgaver
  • løsningsforslag til programmeringsoppgavene
  • mer avanserte oppgaver (for elever med stort læringspotensial)
 • 7 filmer
 • Didaktiske fagtekster

Lærerveiledning:

Lærerveiledning BOKMÅL      Lærerveiledning NYNORSK elevdel

Film: Innovasjonsmetoden

Film: Tilpasset opplæring

Film: PRIMM

Tekstet BOKMÅL

Film: Oppgavetyper

Tekstet BOKMÅL

Film: Programmeringsbegreper

Tekstet BOKMÅL

Film: Algoritmisk tenkning

Tekstet BOKMÅL

FILM: 3M-modellen

Tekstet BOKMÅL

Didaktiske fagtekster:

Algoritmisk tenkning
Ferdighetsbasert programmeringsopplæring – PRIMM
Programmeringsforskning i skolen – før og nå

Bidragsytere

Læringsressursen er finansiert av Utdanningsdirektoratet (UDIR).

Faggruppe:

Ellen E. Flø, Faglig innholdsansvarlig 
Fysiker, realfagslektor, lærerkursholder og skaperverkstedentusiast.  
Nå også PhD-kandidat innen spesialpedagogikk ved UiO.
Carl Andreas Myrland, Faglig bidragsyter 
Allmennlærer, programmeringsentusiast og kodekursholder. 50 %-stilling som tilrettelegger for programmering i skolen og opplæring av lærere.

Ressursgruppe: 
Torbjørn Skauli, Professor i fysikk- og teknologisystemer.
Renate Andersen, Førsteamanuensis i programmering/IKT i skolen.
Kristina Litherland, PhD-kandidat i programmeringsdidaktikk.
Ole Gorm Berg, Lektor m/spesped.
Kyrre Gundersen, IKT-ansvarlig m/utvidet dysleksikompetanse.

Filmgruppe:
Marianne Kleven, Regissør Leidar.
Anders Martin Helle, Regissør Leidar.
Mari Finnestad, Produsent Leidar.
Hilde Holmesland, Prosjektleder Leidar.
Simen Stafseng, Teknisk ansvarlig Leidar.
Andreas Krogsæther, Animatør Leidar.
Anne Lippert, Animatør Leidar.