Kobling

Kobling er en digital læringsressurs med filmer i naturfag og matematikk. Målet med serien er å koble sammen realfagene med programmering og skapende aktiviteter. Hovedmålgruppen er elever på ungdomstrinnet, men den kan også benyttes av elever på VGS. Serien tilhører læreverket Kobling.

Ressursen vil utvides med ferdige undervisningsopplegg, fagtekster og filmer innen programmeringsbegreper og praktisk programmering i løpet av høsten-21.

Nynorsk

Til Læreren

Denne læringsressursen er tilpasset LK20. Målet med Kobling er å koble sammen realfag med programmering og skapende aktiviteter. Serien tilhører læreverket Kobling (til GAN Aschehoug), men kan også brukes uavhengig av dette læreverket.

Under følger to filmer rettet mot lærere som beskriver hvordan læringsressursen kan brukes. Denne delen av ressursen vil også utvides fram mot vinteren-21.

Nynorsk

Innovasjonsmetoden

Tilpasset opplæring